• Home
 • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens worden verzameld als u onze diensten en / of website gebruikt, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe hiermee uw gebruikservaring wordt verbeterd. Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 22/12/2022. De privacyverklaring is van toepassing op deze website, alsook de diensten van de onderneming Gent-Asfalt NV. 

Uw privacy word hoog in het vaandel gedragen, reden waarom uw gegevens uitsluitend verwerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR). Er worden passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons via info@gentasfalt.be.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Gent-Asfalt NV verwerkt uw persoonsgegevens omwille van de overeenkomst tussen partijen, de wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt. Deze gegevens worden gebruikt om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 • Persoonsgegevens verstrekt n.a.v. de behartiging van het aannemingsdossier

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen. 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gentasfalt.be 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Gent Asfalt NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op de onderneming rust;
 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon;
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Gent-Asfalt NV of van derden; 
 • De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang;
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Gent-Asfalt NV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte;

Gent-Asfalt NV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gent-Asfalt NV) tussen zit.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat deze berichten worden bewaard. In sommige gevallen worden persoonlijke gegevens opgevraagd die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw eventuele vragen en verzoeken te verwerken. Ook deze persoonlijke gegevens en communicaties worden opgeslagen op eigen beveiligde servers. 

Doeleinden

Er wordt geen informatie verzameld of gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid behalve wanneer u hiervan voorafgaandelijk uw toestemming hebt gegeven. De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt in het kader van onze dienstverlening. U kan op elk moment verzoeken dat u niet langer wordt gecontacteerd. Dit kan zonder motivering en gratis door contact te nemen met onze administratieve medewerkers via mail of telefonisch. 

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bijgehouden om de doeleinden, zoals uiteengezet in deze privacyverklaring, te realiseren. Bij deze termijn wordt rekening gehouden met fiscale, burgerrechtelijke en strafrechtelijke verjaringstermijnen. 

Verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van onze onderneming verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de zaakvoerder(s) van Gent-Asfalt NV.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

De veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens staan steeds voorop. Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van passende technische en organisatorische waarbij steeds wordt voldaan aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving. 

Derden

Gent-Asfalt NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u. De verstrekte persoonsgegevens kunnen in bepaalde gevallen intern gedeeld worden, waarbij onze werknemers steeds verplicht zijn om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving. Foto’s worden in een beveiligde digitale map opgeslagen in opdracht van de opdrachtgever, uitvaartondernemer, politionele diensten of familie.

Veranderingen

Het is raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze privacyverklaring is immers afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website, kunnen wijzigingen in deze privacyverklaring teweeg brengen. Wanneer wij wijzigingen aan deze verklaring openbaar maken, wordt de publicatiedatum van de laatste update aangepast. 

Uw rechten

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik van uw persoonsgegevens door onze diensten. Deze gegevens kunnen kosteloos worden opgevraagd bij onze onderneming.

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. U mag bovendien eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. Dergelijk verzoek kan kosteloos worden gemaakt bij ons kantoor.

Recht van verzet

U beschikt over het recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van legitieme en ernstige redenen. Voor verzet tegen doeleinde van direct marketing hoeft u geen redenen op te geven. Dergelijk verzoek kan kosteloos worden gemaakt bij ons kantoor.

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen of deze te laten overdragen in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Dergelijk verzoek kan kosteloos worden gemaakt bij ons kantoor.

Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking wordt gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, dan heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken. Dergelijk verzoek kan kosteloos worden gemaakt bij ons kantoor.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u steeds contact opnemen via onderstaande gegevens:

Ons adres: Durmakker 8, 9940 Evergem, België
Ons telefoonnummer: +32 (0)9 253 41 99
E-mail: info@gentasfalt.be

Cookie-beleid

Wat is een cookie?

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf wordt opgeslagen. De opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek opnieuw naar onze servers worden teruggestuurd.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kan nagezien worden welke onderdelen van de website u heeft bezocht. Hierdoor kunnen wij onze site in zekere mate aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kan u bij een nieuw bezoek op de website herkend worden. De website kan hierdoor speciaal op uw voorkeuren worden afgesteld. Uw reeds gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies kunnen door middel van een cookie worden onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herbevestigen waardoor u ook tijd bespaart en een gebruiksvriendelijkere ervaring heeft op onze website. Permanente cookies kunnen verwijderd worden via de instellingen van uw browser.

Lijst van cookies die de Website gebruikt

Als u naar onze website surft, kunt u ervoor kiezen om al dan niet onze cookies te aanvaarden. We maken een onderscheid tussen 3 categorieën:

 • Noodzakelijke cookies: Deze cookies zijn noodzakelijk om de website of het platform te laten functioneren en vergemakkelijken het navigeren. Door verder te surfen, ga je akkoord met het gebruik van noodzakelijke cookies.
 • Analytische cookies: Met deze cookies kunnen we bezoeken en traffic anoniem bijhouden, zodat we de prestaties van ons platform of onze website kunnen meten en verbeteren.
 • Marketing cookies: Deze cookies gebruiken we voor marketingdoeleinden. Ze zorgen ervoor dat we advertenties kunnen optimaliseren op basis van jouw surfgedrag en de relatie met websitebezoekers continu verbeteren.

U kan uw voorkeuren altijd aanpassen via deze link.

De lijst hieronder bevat een opsomming van de cookies die deze website desgevallend gebruikt en welke informatie deze opslaan.

Google Analytics cookies
Wij gebruiken Google Analytics cookies om gegevens te verzamelen over uw sessies op onze website. Voor meer informatie rond de werking van deze cookies, consulteer aub de cookie & privacyverklaring van Google.

 • _GA
 • _GID
 • _UTMA
 • _UTMZ

Andere website cookies

 • CraftSessionId: We gebruiken Craft CMS als ons websitesysteem. Craft gebruikt cookies die nodig zijn om de website naar behoren te laten functioneren. Raadpleeg het Cookiebeleid van Craft CMS voor meer informatie over deze cookies.
 • allowed_cookies: Deze cookie houdt bij welke cookie categorieën actief zijn.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Alle informatie mbt het in- en uitschakelen / verwijderen van cookies kunnen teruggevonden worden met behulp van de help-functie van uw browser.