Omco international nv

Aalter

Daksysteem : 2400 m²  beton , dampscherm ,  isolatie en dichting  (2015)

  • verwijderen van alle technieken en afvoeren
  • dichtmaken van openingen na verwijderen technieken, ventilatoren
  • leveren en plaatsen van koepels
  • leveren en plaaten van lichtstraten